Home

Parc Isaf Farm

Touring and Camping Site

a small family site with spectacular coastal views 

Croeso


Maes carafanau a gwersylla bychan yw Parc Isaf sydd wedi ei leoli o fewn ffiniau fferm deuluol. Mae'r safle yn un o safon uchel sy'n cael ei gadw'n lan a thaclus bob amser.


Rydym wedi ein lleoli o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Yn agos i'r maes carafnau mae nifer helaeth o lwybrau cerdded a llefydd diddorol i ymweld â hwy. Ceir yma hefyd olygfeydd gwych o Fae Ceredigion a Phen Llyn.


Rydym wedi ein lleoli ar gyrion pentref Dyffryn Ardudwy a thua dwy filltir o draethau a thomenni tywod Morfa Dyffryn. Mae Dyffryn Ardudwy tua 5 milltir i'r gogledd o dref Y Bermo a 5 miltir i'r de o Harlech.


Mae bloc toiledau a chawodydd modern ar y safle sy'n cynnwys cawodydd sydd yn rhad ac am ddim, pwynt shiafio, sychwr gwallŵr(merched yn unig)ac ardal i baratoi bwyd. Ceir hefyd ystafell anabl / teuluoedd.

Welcome


Parc Isaf is a small family touring caravan and camping site located within a working farm. The site is of a high standard which is kept clean and tidy at all times.


We are located within the Snowdonia National Park. There are numerous local walks and places of interest to visit within the surrounding area. There are also excellent views of Cardigan Bay and the Lleyn Peninsula.


The site is located in Dyffryn Ardudwy which is approximately two miles away from sandy beaches. Dyffryn Ardudwy is five miles north of the historic harbour town of Barmouth and five miles south of Harlech.


A modern toilet & shower facility which includes free showers, shaving points, hairdryer (ladies only) and food preparation facilities. A disabled / family washroom is also available.

Site Opening Times


1st March 2019 - 31 October 2019


We currently do not provide seasonal pitches.


Amseroedd Agor

1af o Fawrth 2019 - 31 Hydref 2019


Nid ydym ar hyn o bryd yn cynnig safleoedd tymhorol.


Additional Hardstanding Pitches available in 2018

Copyright © All Rights Reserved Parc Isaf 2020