Coronavirus

Parc Isaf Farm

CORONAVIRUS (COVID-19)


Update


The Welsh Government has announced that touring sites can re-open from 13th July.


For this season we have decided to open on a much reduced  capacity to ensure the safety of all. Therefore:

 

  • We will only allow touring caravans and motor homes with toilet, shower and kitchen facilities. 
  • No camping pitches will be available neither will we accept bookings for motor homes without self-contained facilities.
  • The toilet block facility wil be kept closed for the rest of the season (water and the waste disposal area will be available).
  • We will only allow pre-booked pitches on the site.

 

2 meter social distancing is in force in Wales, therefore all visitors will be expected to adhere to these regulations.


Jean ac Evan Edwards

CORONAVIRUS (COVID-19)


Diweddariad


Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd modd i safleoedd carafanau teithiol agor o'r 13eg o Orffennaf. 

 

Am weddill y tymor hwn byddwn yn gweithredu ar raddfa llawer llai na'r arfer er mwyn sicrhau diogelwch pawb. Felly:


  • Byddwn ond yn caniatáu carafanau teithiol a chartrefi modur gyda chyfleusterau toiled, cawod  a chegin.  
  • Ni fydd safleoedd ar gyfer gwersylla ar gael ac ni fyddwn yn derbyn cartrefi modur sydd heb gyfleusterau hunangynhaliol.
  • Ni fydd y bloc toiledau yn agor y tymor hwn, (bydd dŵr a'r ardal gwaredu gwastraff yn agored).
  • Dim ond safleoedd wedi eu harchebu o flaen llaw y caniateir.

 

Mae rheoliadau pellter 2 fedr yn dal yn weithredol yng Nghymru, felly bydd disgwyl i bawb gadw at y rheoliadau hyn.


Jean & Evan Edwards

Copyright © All Rights Reserved Parc Isaf 2020